Viking Green är ett registrerat varumärke ®

Viking Green är ett registrerat varumärke ®

Logotypen är också 3D-varumärke och har även mönsterskydd.

Studio Bubblan har tagit fram loggan. Setterwalls advokatbyrå har skött registreringen. Loggan finns
nu publicerad i Graphics logo design 8 vilket innebär högsta ranking.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Kommunalrådet Kia Andreasson (mp) besöker Cullberg 1 nov

Idag hade Cullberg besök av Kia Andreasson (mp) från Göteborgs  kommunstyrelse. Kia önskade ta närmare del av vår vision för Frihamnen –  Det nya Göteborg. Med vid mötet var även stadssekreterare Magnus  Svedmark. Det blev ett spännande möte med diskussion om möjligheter. Kia  kom med många bra idéer och uppslag.

I bild från vänster Magnus Svedmark, Håkan Cullberg och Kia Andreasson

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Svenska Institutet besöker Cullberg den 14 okt

Det blev en intressant diskussion när de besökte oss och vår vision för Frihamnen i Göteborg. Jenny Hagblom som är press- och informationsansvarig och Hans Lepp senior adviser tyckte båda mycket om vad de såg. Bakgrunden till besöket var att Svenska Institutet ville skaffa sig kunskap om av vad som händer i Göteborg. Man besökte även Röhsska Museet med Ted Hesselbom, ADA och BRG, Lindholmen Science Center, mingel på Tillt med Pia Areblad, innestället Da Matteo med Matts Johansson, samt nya Hotell Post som håller på att färdigställas. Nätverksentreprenören Leonard Forsberg, stod bakom det digra programmet som även omfattade träffar med unga lovande kreatörer och entreprenörer. Svenska Institutet lär ha fått en spännande bild om vad som är på gång i Sveriges andra stad. Samtliga foton Leonard Forsberg.


Håkan Cullberg pekar på platsen för Sveriges nya symbol i världen.


Tomas Lundberg och Håkan Cullberg berättar om tankarna bakom stadplanen.


I bild från vänster Tomas Lundberg, Jenny Hagblom, Hans Lepp och Håkan Cullberg.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

GT skriver ledare 14 okt. Visioner om ett nytt Göteborg.

Västsvenska Handelskammarens som firar 350-års jubileum har tagit fram en
100-lista för stadens utveckling.
http://gt.expressen.se/ledare/landell/1.2590778/visioner-om-ett-nytt-goteborg

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

PRESSRELEASE/ Autodesk 13 okt. Viking Green City i Göteborg- en framtidsvision

Det världsledande programvaruföretaget Autodesk stödjer projektutvecklingen
inom ramen för sitt Clean Tech Partner Program.
Läs mer här:
http://www.autodesk.se/adsk/servlet/item?siteID=440386&id=17954320

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Yimby Göteborg: Viking Green City uppmärksammas

http://gbg.yimby.se/2011/10/viking-green-city-uppmark_1058.html

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Viking Green City-visionen presenteras för Göteborgs Fastighetsnämnd 3 okt

Cullberg genom arkitekterna Tomas Lundberg och Håkan Cullberg gjorde presentationen inför Göteborgs Fastighetsnämnd. Närvarande var politiker (ordinarie ledamöter och suppleanter) samt de ledande tjänstemännen vid kontoret. Vi visade dels vår modell, ppt-presentation och videoinslag av den digitaliserade stadsplanen. Presentationen mottogs mycket positivt och man menade att vi dels hade jobbat igenom konceptet väl och att vi hade fått en vacker stadsdel med fina byggnader. Efter vårt informationsmöte åkte politiker och tjänstemän på en gemensam rundtur i buss med studiebesök till aktuella områden däribland Frihamnsområdet.

Karta med Det nya Göteborg markerat med färg. Den nya halva citykärnan på andra sidan Göta Älv.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Vi har tagit fram 3 olika 3D-filmer som kan ses på Youtube i HD-kvalitet

Det nya Göteborg – Viking green city visionen har nu digitaliserats i sin helhet. Här kan Du se några filmer (HD) från denna digitala 3D värld.

Syftet är att studera, planera o möjliggöra för ”livet mellan husene” så, som arkitekten Jan Gehl missionerat om sedan nästan ett halvt sekel.
Ikonbyggnaden längst ut på Bananpiren är tänkt att bli Sveriges frihetssymbol i världen och symbolisera entreprenörskap, vår vilja och frihet att förändra och bygga framtid med högt ställda krav på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Helikoptervy över Det nya Göteborg

Film nr 1 visar en helikoptervy över den nya staden. Filmen ger en överblick över hur staden byggs upp av organiskt formade kvarter och hur kanaler genomkorsar området. Staden skall kunna växa organiskt och ge plats för upp till 15.000 boende och 15.000 arbetsplatser. Modellen visar en tät, hög och grön blandstad. Stadens karaktär framträder tydligt med hus, som har riktiga tak. På plan 5 finns gröna ytor med plantering och odling för husbehov. Något av en ny koloniträdgårdsidé.
I markplan finns kvartersparker centralt placerade i varje kvartersklunga. Utmed kajer planteras trädalléer som ger vindskydd och skugga och därmed ett bättre makroklimat.
Det nya Göteborg planeras på de gåendes och cyklandes villkor. Fordon som drivs på el eller komprimerad luft får köra här i området i låg hastighet. Fordon tillåts avge högst 0% i emissioner.
Området försörjs av kollektivtrafik både med spårvagn och buss som kör runt området ungefär där stombussen idag kör. Person- och varutransporter sker till stor del på vattnet. En ny gång o cykelbro föreslås från platsen där barken Viking idag ligger. e
Den nya älvbron som är under planering är här visad som lågbro och mynnar i ett triangulärt kommunikationstorg i den nya staden, där bilar kör ner under mark och buss o spårvagn ovan jord. Platsen kan jämföras med Korsvägen i Göteborg.
Den nya staden byggs på de pirer som idag finns i Frihamnen. De kanaler o vattenvägar som genomkorsar staden erbjuder transportväg för både varor och personer men ger även en behaglig atmosfär för de som vistas i staden.

Tur med båt från Lilla Bommen in i kanalerna i Det nya Göteborg

Film nr 2 Du åker med båt från Lilla Bommen in i den nya staden vid vattnet. Vi passerar Bananpiren och åker in i kanalerna. På höger hand ligger den f.d. DFDS terminalen som byggts på. Här planeras ett publikt torg med kampaniler precis som vid St. Marcusplatsen i Venedig. Färden fortsätter sedan in mot en av lagunerna. Där blickar vi runt och ser även några restauranger formade som små öar.

Promenad utmed kajen i Det nya Göteborg

Film nr 3. En kajpromenad i väster, som börjar vid Sveriges Radio och går mot Vikingakuben -Sveriges nya symbol, som står för frihet och entreprenörskap. Vi tittar in i gränder o olika kanaler. Slutligen ser vi Bananpiren med hamnbassängen innanför, som även rymmer en ny kryssningsterminal i sockeln på ikonbyggnaden.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Bostadsministern Stefan Attefall besökte vår monter på SVR-dagarna den 27 sept på Chalmers Kårhus.Civil- och bostadsminister Stefan Attefall gillade vårt projekt Det nya Göteborg – Viking Green City. Han tog noggrannt del av vår modell över Frihamnen, som visar både Vikingakuben och den täta, höga och gröna blandstad som vi har föreslagit. Han fick en ingående redogörelse över projektet och dess unika möjligheter att bli Sveriges gröna showroom i världen. Det blev en intressant dialog om stadens möjligheter att växa över älven. Hur man kan bygga en ny cityhalva mitt i stan över älven.


SVR´s VD Olof Johansson sammanfattade de tre dagarnas lyckade konferens ”Samhällsbyggande i världsklass”, inför en fullsatt Runan på Chalmers kårhus

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Nytagna bilder av vår modell i frigolit

Modellen visar på den täta höga och gröna blandstad som vi vill uppnå. På plan 5 finns det gröna ytor med plantering för husbehov. Lite av en ny koloniträdgårdsidé. I markplan finns kvartersparker centralt placerade i varje kvartersklunga. Utmed kajer planteras trädallér som ger vindskydd och skugga och därmed ett bättre makroklimat. All trafik sker med emmisionsfria fordon. P-norm = 0. alla fordon går på el eller komprimerad luft. En bilpool placeras i områdets periferi. Området försörjs av kollektivtrafik både med spårvagn och buss runt området ungefär där stombussen kör dag. Person- och varutransporter sker till stor del på vattnet i de kanaler som planeras. En ny gång o cykelbro föreslås från platsen där Viking idag ligger. Den nya älvbron som planeras är här visad att mynna i ett triangulärt kommunikationstorg, där bilar kör under mark och buss o spårvagn ovan jord.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar