Vision – Det nya Göteborg

Göteborg behöver ett landmärke
Längst ut på Bananpiren i Frihamnen ligger både det gamla och det nya Göteborgs mittpunkt. Här vill arkitekt Håkan Cullberg placera stadens nya landmärke: Viking Green Centre. En byggnad som bär fram och gestaltarframtidsstaden Göteborg: den historiska mötesplatsen med djupa kunskapsrötter, den interkulturella aktörsplatsen, och den gröna, hållbara boplatsen. Ett självklart besöksmål och en attraktion med lyskraft över hela världen.

En ny stadsdel  – som den del av city
Kring den spektakulära kuben längst ut på Bananpiren skapas en ny stadsdel på det gamla frihamnsområdet. Här byggs en ny stad för den avgörande drivkraft som krävs för att uppnå Göteborgsregionens utvecklingsmål. Området skall ge den injektion av stolthet och framtidstro som krävs för att utveckla idéer för tillväxt, arbetstillfällen och ett hållbart samhälle. Genom att bygga en grön stad kring ett framträdande landmärke fångar vi världens blickar och skapar ett internationellt intresse som lockar både kapital och turism.

- Det är dags att även Göteborg får någonting fräckt och nyskapande som ger eko långt utanför Sveriges gränser, säger Håkan Cullberg. En symbol som både blir en turistattraktion och början på ett nytt Göteborg. Ett innovativt och nytänkande Göteborg som kan fortsätta att utvecklas. Kaxigt – ja, men det bjuder vi gärna på!

Historisk identitet och symbolbyggnad
Viking Green Centre är en Ikon och en mötesplats av stor dignitet. Den kan jämföras med Sydneyoperan, som gett identitet åt en hel kontinent, med Eiffeltornet, eller med Frihets-gudinnan i New York. Byggnaden har måtten 33 x 33 x 33 m är i 7 våningar förutom de 2 sockelvåningarna. Den har en glasad fasad med ett på distans utanpåliggande drakslingemönster. Ramper och trappor leder upp till entrén som ligger med vidsträckt utsikt över staden. På skilda nivåer och platser ges möjlighet till att vila och blicka ut över staden. I bästa söderläge blir dessa gräsbeklädda platåer fina platser för lek, rekreation och vila.

Verksamheter i Viking Green Centre
De två nedersta sockelvåningarna ger plats åt en presentation av våra historiska rötter och hur vikingar med handlingskraft och dådkraft gav sig ut i världen. Detta är inget museum, utan en inspirationsplats med all upptänklig information. Här ges turistinformation om Göteborg och Västsverige. Här kan man köpa biljetter till kulturevenemang av alla slag. Här finns turlistor och information om besöksmål nära och fjärran. Här får man veta hur man med Stena kan åka till Danmark och se deras vikingatida lämningar eller ta flyget till England och Irland, eller varför inte till Island och Grönland…

Stans absoluta Finrum
I entrérummet tar man emot regeringsdelegationer och delar ut stadens förtjänsttecken medaljer och priser. Här har man en vidsträckt och väderskyddad utsikt dels mot hamnen, Götaverken med sina stora giraffer till lyftkranar och gamla Göteborg och om man vänder sig om – det nya Göteborg.

De övre våningarna handlar om framtiden
De övre våningarna, som är 7 till antalet inklusive entrévåningen har alla fått en öppen planlösning med möjlighet att forma flexibla och föränderliga rum efter det program som kommer att utvecklas på temat entreprenörskap och lärande. Det är ett framtids-laboratorium, ett Ungdomens entreprenörstempel där det finns gott om rum och resurser för att testa och utveckla idéer, göra nya bekantskaper, långt över alla tänkbara gränser.

Integration
Viking Green Centre och dess funktioner i sig, men framför allt hela satsningen på en grön och spännande stad, har potentialen att skapa en gemenskap som alla stadens invånare kan samlas kring. Göteborgs invandrare, som utgör 30 % av befolkningen, får vara med från början i byggandet av det nya Göteborg.

Ungdomar
Vi vill att alla stadens ungdomar ges en plats och stöd att i samverkan med varandra, oavsett ursprung. Här formas reella möjligheter att starta och utveckla nya företag. Den inneboende kraften hos våra ungdomar skall kanaliseras till något nytt. Alla tillgängliga hjälpmedel stöd och resurser skall finnas till hand. Som ett Chalmers Innovation för dem som inte har högskolebakgrund…

Kultur
Den vuxna generationen har sina tempel på Götaplatsen. Våra ungdomar har sitt tempel i och på Viking Green Centre. Här samlas det nya Göteborg, med hög exploatering och täthet mellan människor. I samverkan skapar man stödjande funktioner för ett levande centrum – dygnet runt. Närkontakten med de centrala delarna innanför vallgravarna i det gamla Göteborg blir självklar.

Viking Green Centre blir Det nya Göteborgs landmärke
• Viking Green Centre samspelar med bakomliggande bebyggelse till en mycket stark symbolbild för nya Göteborg. Den gröna staden med förankring i vår historia som både utvecklar och visar upp vår senaste teknologi inom miljöområdet.

• Byggnaden på piren blir den självklara symbolen för Göteborgs 400 årsjubileum, och startar även upp planeringen av hela området kring den nya älvstaden Göteborg, som är det samlade begreppet i planeringen för Frihamnen, Gullbergsvass och Ringön.

Från vikingatida handelsplats – till miljömetropol i den globala byn
Japan har sina samurajer. USA har sina indianer o nybyggare. Vi har vi våra vikingar. Kommer man från Kina som turist för att uppleva och lära allt om vikingar så kommer det när Viking Green Centre står färdigt att vara naturligt att åka till Göteborg. Viking Green Centre blir till vår identitet gentemot omvärlden. Istället för en pinne i Malmö får Sverige en symbol som har lyskraft att nå ut över världen.

Vi lyfter fram de historiska förebilderna men även mer nutida ”vikingar” eller entreprenörer:  Sahlgren, Dickson, Keiller, Sven Winqvist, Assar Gabrielsson , Nils Svensson, Sten A Olsson, Ivan Östholm, Göran Johansson och många, många andra.

Vi vill lyfta fram alla dessa förebilder till entreprenörer så att våra ungdomar ser att allt är möjligt att göra bara viljan och kraften finns.

Grönt entreprenörskap
Viking Green City skall genomsyras av idéer och tillämpningar med grön inriktning. Varje byggnad skall utnyttja grön byggteknik. Innovationer inom området skall tillämpas i största möjliga utsträckning. Inga fordon inom stadsdelen får släppa ut växthusgaser eller andra föroreningar.

Stadsdelen skall vara Europas ledande plats för att uppleva och exponera miljöteknik. Finansiärer, konsulter och andra intressenter skall vara en annan naturlig del av stadens näringsliv. Stadsdelen skall vara en levande dynamisk och föränderlig ”utställning” för miljöteknik. En högt exploaterad mellanstad med mötesplatser (think-tanks), restauranger, caféer och butiker att verka och leva i.

• Säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar och vistas i stadsdelen blir en självklar del av planeringen redan från start.

• Alla gaturum skall ha en mänsklig skala som passar små barn, och där trafiken rör sig med en hastighet av 5 km/h.

• På avstånd byggs de högre husen som ger staden dess täthet och exploatering. Här kan byggnader med ca 30 våningar byggas till en maxhöjd av 100 meter.

• Man kan bygga hamnkvarter som i Amsterdam i den vattennära delen med stadskvarter och pirbyggnader som är avsedda för den lilla människan.

• Integration mellan olika bostadsformer, hyresrätt, bostadsrätt, studentboende och serviceboende.

• Integration mellan boende, verksamheter som kontor och service, barnpassning, fritids, dagis, förskolor, gymnasier.

Kommentarer inaktiverade.